Udzielanie porad z zakresu obowiązków podatkowych (opinie, wyjaśnienia), sporządzanie deklaracji, reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi.

DORADZTWO PODATKOWE

Przygotowanie sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, zakładanie i prowadzenie osobowych akt, rozliczenia z ZUS.

KADRY I PŁACE

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, wysyłanie JPK_VAT.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 

 

Posiadamy uprawnienia Ministerstwa Finansów

Witamy na stronie Biura Rachunkowego 

Anna Janik - Garbiec

 

Polecamy usługi w zakresie:

 

 

ikona1 Księga przychodów i rozchodów

ikona1 Ryczałt Ewidencjonowany

ikona1 Księgi Handlowe

ikona1 Rejestry VAT

ikona1 Deklaracje (VAT,PIT,CIT, Cło, Akcyza i inne)

ikona1 Sprawozdania Finansowe

ikona1 Obsługa Kadrowo-Płacowa

ikona1 Rozliczenia ZUS

ikona1 Rejestracja Spółki

ikona1 Księgowość i Rachunkowość

ikona1 Wyprowadzanie zaległości względem ZUS i US

ikona1 I inne

 

 

Zapraszamy do współpracy.

Biuro Rachunkowe Wieliczka

UWAGA!

Dla nowych firm, oraz dla tych którzy zdecydują się na zmianę

dotychczasowego biura na nasze

oferujemy 50% zniżki przez pierwsze 2 miesiące.